Adolf Ypey

(1749 - 1820)


(Franeker 14 juni 1749 - Leiden 27 feb. 1820), medicus, hoogleraar. Vestigde zich, na zijn studie wijsbegeerte en medicijnen in Franeker, in 1769 als arts aldaar. Had een zeer brede belangstelling, werkte ook als lector in de botanie, medicijnen en anatomie en sinds 1788 als hoogleraar in de scheikunde en medicijnen te Franeker en sinds 1813 te Leiden. Schreef o.m. Verhandeling over de zeedijken in het algemeen en die der Vijfdeelen in het bijzonder (1777) en Verhandeling over de Texelsche zeegaten (1784)
Meer info via:

Illustratiebron: Wikimedia Commons: Gerrit Adriaan Josčphe (1783-1837), pinxit 1804; Ludwig Gottlieb Portman (1772-1828), sculpsit 1804; W. van Vliet, excudit.