Dirk Frederik Wouda

(1880 - 1961)


(Noordhorn 5 apr. 1880 - Leeuwarden 11 juni 1961), ingenieur. Was, na zijn studie aan de PS te Delft, van 1903 tot 1908 werkzaam bij het Waterschap De Regge te Almelo, daarna tot 1947 bij PWS van Friesland, sinds 1912 als hoofdingenieur. Heeft veel bijgedragen aan de verbetering van de waterhuishouding in Friesland. Ontwierp en leidde de bouw van het zeer grote stoomgemaal bij Lemmer dat in 1920 in gebruik werd genomen en naar hem werd vernoemd. Onder zijn leiding kwam ook de verbetering van de Linde tot stand. Was lid van de Staatscommissie Zuiderzee. Schreef: Over de afwatering van Friesland en hare geschiedenis(1951). Zie ook: G.L.Walther.
Meer info via:

Illustratiebron: Tresoar, Leeuwarden