Jan Pieters Winsemius

(1908 - 1994)


(Leeuwarden 1 aug. 1908 - Beetsterzwaag 21 okt. 1994), jurist, dijkgraaf, waterstaatshistoricus. Vestigde zich, na zijn studie rechten aan de VU van Amsterdam, in 1933 als advocaat te Sneek. Promoveerde in 1947 cum laude op De historische ontwikkeling van het waterstaatsrecht in Friesland. Was van 1948 tot 1975 in dienst van het Hoogheemraadschap van Delfland en volgde in 1958 T.F.J.A.Dolk op als dijkgraaf. Was daarnaast raadadviseur in algemene dienst bij het MVW en bestuurslid van de Unie van Waterschappen. Inventariseerde de archieven van verschillende waterschappen en publiceerde veel over de rechtsgeschiedenis van waterschappen en waterstaat. Van zijn publicaties noemen we: Inleiding tot het waterstaatsrecht (1959), De Zeven Ambachten en het Hoogheemraadschap van Delfland(1962) en De Allerheiligenvloed van 1570 (met K.de Vries; 1970).


Illustratiebron: Leidsch Dagblad 3 december 1975