Eppe Wiersum

(1869 - 1955)


(Uithuizen 6 dec. 1869 - Rotterdam 25 dec. 1955), archivaris. Studeerde Nederlandse letteren in Groningen en promoveerde aldaar in 1898. Werkte van 1900 tot 1904 bij het RA in Zeeland te Middelburg, was daarna tot 1934 gemeentearchivaris van Rotterdam en sinds 1935 archivaris van het Hoogheemraadschap van Schieland. Was daarnaast van 1910 tot 1934 redacteur van het Rotterdamsch Jaarboekje. Inventariseerde verscheidene archieven en schreef diverse artikelen w.o. Bijdrage tot de oudste geschiedenis van de polder Walcheren (1907).


Illustratiebron: engelfiret.net