Hendrik Wieringa

(1924 - 2011)


(Veendam 12 maart 1924 - Zwolle 1 juni 2011), ingenieur. Na in 1950 te zijn afgestudeerd als civiel ingenieur aan de TH in Delft, was hij werkzaam bij RWS in de Directie Zeeland, de laatste jaren als hoofd van het arrondissement Vlissingen. Van 1967 tot zijn pensionering in 1985 was hij werkzaam als HID van de PWS van Overijssel. Van zijn publicaties noemen we: De ontwikkeling van de zeehaven aan het Sloe; technisch, economisch en natuurlijk beschouwd (met B. Kolff en M.C. Verburg; 1962), Honderd jaar Kanaal door Zuid Beveland (1966) en Waterstaat in Overijssel (1983).