Rembertus Westerhoff

(1801 - 1874)


(Wieringen 14 mrt. 1801 - Warffum 25 mrt. 1874), medicus, regionaal historicus. Studeerde wis- en natuurkunde en promoveerde in de geneeskunde te Groningen. Vestigde zich als huisarts te Warffum, was lid van de TK en maakte studie van historische geografie en volksgebruiken. Schreef o.m. Twee hoofdstukken uit de geschiedenis van ons dijkwezen; met oudheidkundige aantekeningen, inzonderheid betrekkelijk de provinciën Groningen en Friesland(1864). Zie ook: G. Acker Stratingh.
Meer info via:

Illustratiebron: Anoniem schilderij, ca 1870, Groninger Museum