Jerome Wenmaekers

(1830 - 1910)


(wrsch. Maastricht ca. 1830 - Brussel ca. 1910). Diende een plan in voor afsluiting van de Zuiderzee: Ontwerp tot het droogmaken der Zuiderzee en een gedeelte der Friesche Wadden (1863; herhaald in 1876 en 1883). Schreef ook over kanalen w.o. het Suez-kanaal. Stelde in 1876 eveneens een plan op voor een spoelrioolstelsel voor de stad Amsterdam.