Jean Marius Frédéric Wellan

(1834 - 1912)


(Haarlem 25 dec. 1834 - Den Haag 2 dec. 1912; begraven te Nijmegen), ingenieur. Was, na in 1857 te zijn afgestudeerd aan de KA te Delft, betrokken bij waterpassingen voor de provincie Groningen. Werkte sinds 1859 bij RWS in Vlissingen, Utrecht, Nijmegen, Alkmaar, Den Bosch en Utrecht. Toetste in 1866 J.A.Beijerincks plan tot afsluiting van de Zuiderzee. Was lid van de Zuiderzeevereniging. Zijn grootste bekendheid verwierf hij door de aanleg van het Merwedekanaal (1881-1892). Werd in 1892 inspecteur- en in 1894 HIG van RWS. Schreef o.m. Waterpassingen over de Westerschelde van Vlissingen naar Breskens en van Neuzen naar Ellewoutsdijk(met E.Steuerwald; 1860) en Overzicht van de in het tijdvak 1847-1897 aangelegde kanalen(1897)