Johan Wilhelm Welcker

(1845 - 1918)


(Arnhem 2 dec. 1845 - Oosterbeek 15 dec. 1918), ingenieur. Doorliep, na in 1866 te zijn afgestudeerd aan de PS te Delft, alle rangen bij RWS vanuit diverse standplaatsen. Was van 1908 tot zijn pensionering in 1911 HIG van de RWS. Welcker was lid van de raad van bestuur en van 1903 tot 1906 voorzitter van het KIVI en sinds 1911 erelid. Daarnaast was hij lid van vele Staatscommissies en in 1905 van de internationale commissie voor het Panamakanaal. Welcker gold als één der meest bekende waterbouwkundigen in ons land. Van zijn publikaties noemen we: De Noorder LekdijkBovendams en de doorsteking van den ZuiderLekdijk bij Culemborg 1803-1813; eene bijdrage tot de geschiedenis van den Nederlandschen Waterstaat (1880). Zie ook: J.F.W.Conrad.