Jacob Johannes Weeda

(1915 - 1996)


(MinjakItam NOI 14 dec. 1915 - Barendrecht 17 okt. 1996), ingenieur. Studeerde in 1942 af als werktuigbouwkundig ingenieur aan de TH in Delft. Was van 1962 tot 1980 werkzaam als hoofdingenieur van de afdeling Werktuigkunde van de Dienst der Zuiderzeewerken. Als opvolger van L. Monhemius was hij verantwoordelijk voor het functioneren van de gemalen in Flevoland. Van zijn weinige publicaties noemen we: Vijftig Zuiderzeejaren (met M. Klasema, J.Th. Thijsse, J. Middelburg en J.C. le Nobel; 1969).