Arnoldus Wassenbergh

(1790 - 1864)


(Leeuwarden 6 sep. 1790 - Sint Annaparochie 3 mrt. 1864), predikant, historicus. Was, na zijn studie theologie in Groningen, predikant te Schingen, Veenwouden en vanaf 1825 te Sint Annaparochie. Was redacteur van de Friesche Volksalmanak waarin hij historische bijdragen schreef zoals Iets over Stavoren, het Vrouwenzand en het Roode Klif(1837).

Als in bovenstaande biografie een publicatie blauw is, kunt u ook daarop klikken, u krijgt dan een digitale versie van die publicatie.