Rob Wartena

(1927 - 1993)


(Leiden 14 feb. 1927 - Zutphen 2 dec. 1993; begraven te Kootwijk), archivaris. Werkte, na zijn opleiding aan de kweekschool, bij het RA in Arnhem, als archivaris te Zutphen en als streekarchivaris te Aalten. Inventariseerde verschillende archieven en publiceerde over lokale en regionale geschiedenis en archeologie in Gelderland. Verwierf in 1965 de Quarles van Ufford-prijs met zijn biografie Godefridus Franciscus baron van Hugenpoth tot Aerdt (1743-1819) en in 1994 een eredoctoraat van de UvA.