Daniel Vreugdenhil

(1927 - 1997)


(roepnaam: Daan; Delft 2 juni 1927 - Velp 6 juni 1997), ingenieur. Was, na in 1952 te zijn afgestudeerd in de weg- en waterbouwkunde aan de TH Delft, werkzaam bij RWS in de directies Limburg, Gelderland, Zuid-Holland, Benedenrivieren en Bovenrivieren, in beide laatste als HID. Was daarnaast Rijnvaartcommissaris bij de Hoofddirectie van de Waterstaat in Den Haag. Schreef artikelen over o.m. oude scheepvaartkanalen, waterradmolens en waterkracht in Nederland en enkele biografiëen; een selectie hieruit werd postuum uitgebracht in Grepen uit de waterstaatsgeschiedenis (2000), waarin ook in het kort zijn levensloop. Zie ook: K.van Til.