Hendrik Willem Jacobus Volmuller

(1911 - 2001)


(Utrecht 16 okt. 1911 - Utrecht 22 nov. 2001), leraar, historicus. Werd in 1932 onderwijzer en behaalde in 1941 de akte MO-Geschiedenis bij Prof. J.M. Romein. Was van 1945-1976 leraar geschiedenis (later conrector) aan de Thorbecke Scholengemeenschap te Utrecht. Werkte vanaf 1945 mee aan Oosthoeks Encyclopedie en schreef enkele geschiedenisboeken w.o. Nijhoffs Geschiedenislexicon Nederland en België (1968).