Stefanus Johannes Vermaes

(1839 - 1902)


(Hellevoetsluis 2 mei 1839 - Leeuwarden 10 dec. 1902), ingenieur. Werkte, na zijn studie aan de KA te Delft, bij de aanleg van spoorwegen te Leeuwarden, Groningen, Enschede en Dordrecht. Bij Moerdijk bouwde hij de in 1872 gereedgekomen spoorbrug over het Hollands Diep. Was vele jaren hoofdingenieur van de PWS in Friesland, waar hij in belangrijke mate bijdroeg aan de verbetering van de Friese zeedijken en vaarwegen. Was geducht voorstander van afsluiting van Lauwerszee en Zuiderzee en was lid van de Staatscommissie Zuiderzee. Schreef o.m. De Lauwerszee en hare geulen in verband met de verbetering van den binnenlandschen waterstaat in Friesland (1879) en Verbetering en kanalisatie van de Tjonger (1890)
Meer info via:

Illustratiebron: Frysk Fotoargyf/Tresoar. Makker: Fuchs, E.; Ljouwert, 1880-1900