Pieters Verhagen

(1923 - 2011)


(roepnaam: Piet; Hardinxveld 26 mei 1923 - Gorinchem 19 mei 2011), ambtenaar, schrijver. Werkte als technisch hoofdambtenaar bij de Cultuurtechnische Dienst in het gebied van de Hollandse Waarden. Als gepensioneerde verwerkte hij notities uit die tijd in artikelen en boeken over de leef-, woon- en werkomstandigheden van schippers, baggeraars, grondwerkers en kleine boeren in het zuidoosten van Zuid-Holland. We noemen: De stem van het water; schuilplaatsen tegen de vloed in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden(1987).