Gerardus Azings Venema

(1808 - 1873)


(Sappemeer 26 mrt. 1808 - Groningen 30 nov. 1873), burgemeester, regionaal historicus. Veelzijdig autodidact, gaf reeds op jeugdige leeftijd wintercursussen in rekenen en zeevaartkunde aan schippers uit de veenkoloniën. Werd op zijn achttiende turfmeter in Heerenveen, later landmeter bij het kadaster. In Winschoten werd hij ijker van maten en gewichten, wethouder, lid van PS en burgemeester. Tenslotte was hij chef-ijker te Groningen voor de gehele provincie. In 1864 verleende de universiteit van Groningen hem een eredoctoraat. Schreef over geografie, bodemdaling, landaanwinning, ontginning, landmeten en waterpassen w.o.Over het dalen van de noordelijke kuststreken van ons land (1854), De hooge venen en het veenbranden (1855) en Beschouwingen van de veelzijdige voordeelen van eene inpoldering van een gedeelte van den Dollard (1856). Zie ook: G.Acker Stratingh.