Willem Sybrand Unger

(1891 - 1963)


(Rotterdam 17 feb. 1889 - Den Haag 23 mrt. 1963), historicus, archivaris, leraar. Studeerde staatsrecht en geschiedenis in Leiden en Gent en promoveerde te Leiden. Werkte in Middelburg als gemeentearchivaris in combinatie met een leraarschap, later als rijksarchivaris in Zeeland en inspecteur der provinciale archieven. Verzorgde vooral bronnen-uitgaven over Zeeland en de geschiedenis van handel en scheepvaart. Schreef o.m. Bronnen tot de geschiedenis van Middelburg in de landsheerlijken tijd (3 dln., 1923-1931) en De oudste kaarten der waterwegen tussen Brabant, Vlaanderen en Zeeland (met M.K.E.Gottschalk; 1950).
Meer info via: