Jan Albert Cornelis Tillema

(1904 - 1999)


(Rotterdam 22 juli 1904 - Leiden 1 juli 1999), ingenieur, architect. Werkte, na in 1928 te zijn afgestudeerd als bouwkundig ingenieur aan de TH in Delft, van 1931-1938 als hoofd Bouw- en Woningtoezicht in Leeuwarden. Daarna was hij in eenzelfde functie werkzaam in Rotterdam. Sinds 1945 was hij in dienst van GW Rotterdam, eerst als waarnemend directeur, sinds 1946 als directeur en van 1953-1969 als hoofddirecteur. Onder zijn leiding werd het havenherstel aangepakt en het Botlekgebied, het vliegveld Zestienhoven en Europoort aangelegd. Hij schreef in de periode van 1935-1986 biografieën van architecten en over ruimtelijke ordening, architectuur en erfgoedbeheer. We noemen: De ontluistering van ons land (met A.C. Veth en J. Jans; 1936), Het oeververbindingsvraagstuk in Rotterdam (1961) en Plan 2000+: ontwikkeling Noordelijke Delta (het "Gele Boek"; 1969).
Meer info via: