Jacobus Pieter Thijsse Jr

(1896 - 1981)


(zoon van J.P.Thijsse; Amsterdam 27 april 1896 - Den Haag 6 jan. 1981), ingenieur, hoogleraar. Werkte, na in 1919 te zijn afgestudeerd aan de TH te Delft, korte tijd bij de Dienst der ZZW. Verbleef van 1921 tot 1958 in NOI, eerst bij OW te Bandung en van 1949 tot 1954 als hoogleraar aan de TH in Bandung. Was daarna in Nederland werkzaam: vier jaar als algemeen adviseur van de Rijksdienst voor het Nationale Plan, daarna bij het Instituut voor Sociale Wetenschappen in Den Haag. Schreef o.m. Zal in het IJsselmeer de Markerwaard dan wel Zuidelijk Flevoland het eerst voor inpoldering in aanmerking komen? (1959).
0