John Raymond Thierry

(1919 - 1989)


(zoon van J.W.Thierry; Den Haag 7 jan. 1919 - Den Haag 17 aug. 1989; begraven op Oud Eik en Duinen), ingenieur, bibliothecaris. Trad, na in 1951 te zijn afgestudeerd aan de TH te Delft, in dienst van GW in Den Haag, werkte enige jaren bij de Dienst der ZZW en was daarna bibliothecaris bij het WL in Delft. Schreef een uitvoerige literatuurstudie Het bezwijken van dijken (1963) en verzorgde de historische documentatie van het gedenkboek Water, van natuurgebeuren tot dienstbaarheid (1977)