Arnold Jacob Teychiné Stakenburg

(1918 - 1985)


(roepnaam: Ab; Rotterdam 15 jan. 1918 - Rotterdam 3 nov. 1985), letterkundige, kunsthistoricus, genealoog. Studeerde Nederlandse taal en letterkunde aan de RU van Leiden en promoveerde daar in 1943. Begon als leraar geschiedenis aan een gymnasium. Was van 1946 tot 1978 werkzaam bij de Scheepvaart Vereeniging Zuid in Rotterdam, eerst als adjunct-, later als algemeen secretaris. Publiceerde in de periode van 1940-1985 vele artikelen over de havens en scheepvaart in Rotterdam, waaronder: Honderd jaar Nieuwe Waterweg (1972). Daarnaast ook genealogieën en biografische bijdragen zoals: Werkers aan de Waterweg (2 dln.; 1972-1974).


Illustratiebron: Uit een In memoriam door L.J. Pieters (via stadsarchief Rotterdam)