Meile Tamminga

(1925 - 2007)


(Gerkesklooster 17 juli 1925 - Assen 10 nov. 2007; begraven te Boksum), ingenieur. Was, na in 1955 te zijn afgestudeerd als civiel ingenieur aan de TH in Delft, werkzaam bij de PWS van Drenthe, de laatste jaren als adjunct-directeur. Van zijn publicaties noemen we: Verruiming Hoogeveensche Vaart (1968), Grondwaterplan Drenthe (met J.A. Los; 1985) en enkele bijdragen aan het boek Geschiedenis van Emmen en Zuidoost-Drenthe (1989).