Adriaan Stolker

(1751 - 1835)


(Den Haag 18 apr. 1751 - Rotterdam 2 mei 1835), predikant. Was, na zijn studie aan het seminarie te Amsterdam, predikant te Schoonhoven, tijdelijk te Brussel en lange tijd in Rotterdam. Naast zijn grootste verdienste, het onderzoek naar de geschiedenis van de Remonstranten, publiceerde hij over heel andere onderwerpen, zoals: Belang van Gelderland, Utrecht en Holland bij het afsluiten van de Lek, en geschiedenis van die rivier enz.(1809).

Als in bovenstaande biografie een publicatie blauw is, kunt u ook daarop klikken, u krijgt dan een digitale versie van die publicatie.