Thomas Joannes Stieltjes

(1819 - 1878)


(Leuven 19 mei 1819 - Rotterdam 23 juni 1878), artillerie-officier, ingenieur. Na samenwerking met W.C.H.Staring voor verbetering van de afwatering en aanleg van scheepvaartkanalen in Overijssel, werd hij ingenieur-directeur van de Overijsselse Kanaalmaatschappij te Zwolle. Zijn bekendste werk is De Nederlandsche hoofdrivieren en de plannen tot hunne verbetering, in populairen toon beschreven door een oud soldaat (2 dln., 1850-1851). Adviseerde bij de aanleg van spoorwegen in NOI, een kanaal door Denemarken, de waterhuishouding van Rijnland en de afsluiting van de Zuiderzee. De Universiteit van Leiden verleende hem een eredoctoraat in de wis- en natuurkunde. Zie ook: A.J.Brevet, J.G.van Gendt, N.H.Henket, L.van de Kasteele, W.C.H.Staring.
Meer info via:

Illustratiebron: Wikimedia Commons - Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie