Emil Hendrik Stieltjes

(1853 - 1923)


(tweede zoon van T.J.Stieltjes; Gramsbergen 26 sep. 1853 - Den Haag 23 dec. 1923), ingenieur. Was, na in 1874 te zijn afgestudeerd aan de PS te Delft, twee jaar werkzaam bij RWS belast met opmetingen voor de kanaalplannen. Werkte vervolgens tot 1882 bij de spoorwegen, tot 1886 bij het Rijnvaart Comité te Amsterdam, tot 1892 als redacteur van De Ingenieur en tot 1918 als lid van de raad van toezicht op de spoorwegdiensten. Schreef diverse artikelen in De Ingenieur alsmede de rapporten De ontwerpen tot verbetering der vaart van Amsterdam naar Rotterdam(1877) en Een Rijnvaartkanaal voor Amsterdam (1881).