Johan Heinrich Steggewentz

(1896 - 1945)


(Amsterdam 9 juni 1896 - Den Haag 18 mei 1945), mijnbouwkundig ingenieur. Werkte, na zijn studie mijnbouwkunde aan de TH in Delft, tot 1926 in NOI. Was sindsdien werkzaam bij het RID in Voorburg en promoveerde in 1933 in Delft opDe invloed van de getijbeweging van zeeën en getijrivieren op de stijghoogte van grondwater.