Jan Jacob Iman Sprenger

(1890 - 1976)


(Middelburg 16 juli 1890 - Wageningen 28 aug. 1976), ingenieur, hoogleraar. Was, na in 1916 te zijn afgestudeerd als civiel ingenieur aan de TH in Delft, tot 1920 bij de Nederlandsche Mij. voor Havenwerken werkzaam in Chefoo, China. Van 1921-1931 was hij in dienst van GW Rotterdam bij het ontwerp van bruggen. Van 1931-1947 was hij hoogleraar aan de TH in Bandoeng, daarna werkzaam bij het Centraal Instituut voor Landbouwkundig Onderzoek te Wageningen. Hij schreef onder meer: De werken tot verbetering der Rotterdamsche oeververbinding in uitvoering (1926).