Jan Adriaan Joost, baron Sloet tot Oldhuis

(1783 - 1859)


(Zutphen 19 okt. 1783 - Voorst 2 mei 1859), bestuurder. Was van 1818-1825 schout/burgemeester van Apeldoorn, van 1824-1844 lid van PS van Gelderland en van 1827-1851 districtscommissaris Over- en Middel-Veluwe. Heeft veel bijgedragen aan de verbetering van de infrastructuur, het onderwijs en de armenzorg en was een groot kenner van de Veluwe. Schreef over de regionale geografie en staathuishoudkunde, waaronder: Plan tot daarstelling van een nieuw uitwateringskanaal van den IJssel naar de Zuiderzee van even beneden het Katerveer in de rigting van de Dronthense Zeesluis (1861).
Meer info via: