Jan Cor Slagter

(1931 - 1999)


(Oostwoud 7 jan. 1931 - Zeist 31 mei 1999), ingenieur. Werkte, na in 1958 te zijn afgestudeerd aan de TH in Delft, tot 1961 bij WL. Daarna tot 1982 bij de Dir. Sluizen en Stuwen in Utrecht, sinds 1976 als HID en opvolger van P. Blokland. Was van 1982 tot 1992 in dienst van de Hoofddirectie van de Waterstaat als plaatsvervangend DG van de Waterstaat. Schreef onder meer: Bouw van het stuwcomplex Amerongen (1962), Techniek indienst van het water: de bouw van grote gemalen door Rijkswaterstaat (1971) en Het Kreekrak vandaag; de stand van zaken bij de bouw van de Kreekraksluizen in de Schelde-Rijnverbinding (1973).