Nicolaas Engelhard Servatius

(1894 - 1979)


(Kloosterveen gem. Smilde 31 dec. 1894 - Amsterdam 11 okt. 1979; begr. te Smilde), ingenieur. Studeerde in 1922 af als civiel ingenieur aan de TH in Delft. Werkte bij de Nederlandse Bank in Amsterdam, laatstelijk als hoofd van de technische adviesdienst. Daarnaast was hij vele jaren consul voor het watertoerisme bij de ANWB. Hij schreef onder meer: Oeverrecreatie (1965) en Beschrijving van een aantal bedreigde en afgesloten kanalen (1976).