Jan Schouen

(1906 - 1987)


(pseudoniem: Jan Hadris; Rotterdam 5 jan. 1906 - Gouda 6 juni 1987), priester, beeldend kunstenaar, kunsthistoricus, schrijver. Studeerde theologie en filosofie in Nijmegen, werd in 1934 tot priester gewijd en begon zijn loopbaan als godsdienstleraar in Eindhoven. Daarnaast volgde hij een opleiding aan de Academie voor Beeldende Kunsten in Tilburg. In 1949 trad hij uit zijn kloosterorde en vestigde zich als (glas-) schilder in Gouda en werd daar in 1956 directeur van de stedelijke musea. In 1959 studeerde hij af in de kunstgeschiedenis aan de RU van Utrecht en promoveerde in 1963 aan de RU van Leiden. Van zijn publicaties noemen we: Gouda, vroeger en nu (1969), Gouda van sluis tot sluis (1977) en De honderdjarige Goudse Waterleidingmaatschappij N.V. 1883-1983 (1983).