Jan Arent Scholten HZn

(1792 - 1876)


(Delft ged. 12 feb. 1792-Rotterdam 26 jan. 1876), landmeter. Was van 1817 tot 1863 fabriek-landmeter en huisbewaarder van het Hoogheemraadschap van Schieland te Rotterdam. Zeer verdienstelijk was zijn voorbereiding en uitvoering van een plan (1842) voor waterverversing van de binnenstad van Rotterdam. Schreef verschillende rapporten w.o. Algemeen verslag van de doorbraak in de droogmakerij van Bleiswijk en Hilligersberg, voorgevallen den 26 sten December 1833 (1836), Gedachten over de wind- of stoombemaling voor polders, benevens eenige opmerkingen omtrent het stoomtuig de Leeghwater (1847-1848) en Statistieke opgave en beschrijving van den Alblasserwaard en de Vijf Heerenlanden (1850). Zie ook: D.J.Storm Buijsing
Meer info via: