Pieter Wilhelmus Scharroo

(1883 - 1963)


(Den Haag 16 sep. 1883 - Den Haag 19 aug. 1963) genie-officier, leraar. Was, na zijn studie aan de KMA te Breda, van 1904 tot 1940 werkzaam als officier bij de Genie en enige jaren als leraar waterbouwkunde aan de KMA in Breda. Daarnaast vervulde hij diverse functies op sportgebied. Schreef o.m. De afsluiting en gedeeltelijke droogmaking van de Zuiderzee in haar beteekenis voor de landsverdediging (1917). Was na zijn pensionering in 1946 zelfstandig technisch adviseur in de bouw- en waterbouwkunde.
Meer info via:

Illustratiebron: Huygens-KNAW - Persoonlijkheden in het Koninkrijk der Nederlanden in woord en beeld blz 1295