Hartman Sannes

(1890 - 1956)


(Sint Annaparochie 24 juni 1890 - Leeuwarden 5 jan. 1956), onderwijzer, regionaal historicus. Was schoolhoofd te Koten. Schreef over regionale geschiedenis en onderwijs in Friesland en het standaardwerk Geschiedenis van Het Bildt (4 dln., 1951-1956) over de bedijkingsgeschiedenis van het mondingsgebied van de Middelzee.
Meer info via:

Illustratiebron: Wikimedia Commons: pasfoto uit eigen bezit