Willem Nicolaas Rose

(1801 - 1877)


(Cheribon NOI 8 jan. 1801 - Den Haag 9 okt. 1877), genieofficier, architect. Was, na een militaire opleiding, tot 1839 werkzaam als genieofficier in Maastricht. Trad daarna in dienst van de gemeente Rotterdamals gemeentearchitect. Was in 1855 oprichter van de dienst Gemeentewerken Rotterdam en bleef daarna tot 1877 werkzaam als ingenieur-adviseur. Was daarnaast van 1858-1867 werkzaam als Rijksbouwmeester. Kreeg bekendheid door zijn plannen voor het Waterproject (1854-1866) ter betere doorstroming van de Schie, de Rotte en de stadswateren. Zijn belangrijkste publicatie is: Voorstel met uitgewerkte plannen enz. tot den aanleg eener drinkwaterleiding te Rotterdam (1869).
Meer info via:

Illustratiebron: Wikimedia Commons - Rijksmuseum