Anna Helena Margaretha Romein-Verschoor

(1895 - 1978)


(roepnaam: Annie; Hatert 4 febr. 1895 - Amsterdam 5 febr. 1978), schrijfster, historica. Studeerde geschiedenis en letteren in Leiden, studeerde in 1921 af en promoveerde aldaar in 1935. Was sinds 1921 correspondente van de Nieuwe Courant en het Handelsblad, schreef artikelen in de Groene Amsterdammer, De Stem en het Critisch Bulletin. Trouwde in 1920 met historicus J.M.Romein (zie daar) met wie zij o.m. De Lage Landen bij de zee (1934) en Erflaters van onze beschaving (4 dln., 1938-1940) schreef.
Meer info via:

Illustratiebron: Wikimedia Commons - jeugdfoto, ca 1920