Jan Marius Romein

(1893 - 1962)


(Rotterdam 30 okt. 1893 - Amsterdam 16 juli 1962), historicus, hoogleraar. Studeerde geschiedenis te Leiden bij J.Huizinga en N.van Wijk. Was hoogleraar in de algemene en vaderlandse geschiedenis aan de UvA. Verwierf in de jaren dertig grote bekendheid door de publikaties die hij schreef met zijn vrouw Annie Romein-Verschoor (zie daar). Voerde, met anderen, de redactie van Algemene geschiedenis der Nederlanden (12 dln., 1949-1958).
Meer info via:

Illustratiebron: Wikimedia Commons - 1947 Harry Sagers, Anefo, Nationaal Archief