Enneus Rijpma

(1879 - 1946)


(Oosternijkerk 10 apr. 1879 - Amsterdam 12 aug. 1946; begraven op Zorgvlied), leraar. Was, na zijn opleiding aan de Rijkskweekschool in Groningen, onderwijzer te Zwolle en Amsterdam, leraar te Kampen en directeur van een RHBS te Amsterdam. Studeerde geschiedenis aan de UvA en promoveerde te Groningen op De ontwikkelingsgang van Kampen (1924). Schreef diverse leerboeken geschiedenis voor het middelbaar onderwijs.


Illustratiebron: Huygens-KNAW - Persoonlijkheden in het Koninkrijk der Nederlanden in woord en beeld blz 1274