Simon Petrus Rietema

(1862 - 1925)


(Leens 7 sep. 1862 - Groningen 21 juni 1925), arts, regionaal historicus. Was vele jaren werkzaam als huisarts in Uithuizermeeden. Schreef, vanuit zijn grote belangstelling voor de historische geografie van de provincie Groningen, diverse artikelen w.o. De voormalige Fivelboezem en de geschiedenis zijner bedijking (1903), Over wierden en dijken, schets eener geschiedenis van de Noordzeekust tusschenLauwerszee en Eems (1914), Het Aduarderdiep en de Aduarderzijl (1924) en Het Westerkwartier van de provincie Groningen(1925).