Klaas Arjens Rienks

(1898 - 1973)


(Oosterend 15 juni 1898 - Leeuwarden 24 jan. 1973), ingenieur. Werkte na zijn studie aan de TH in Delft in 1930 eerst bij GW in Leeuwarden, sinds 1947 bij PWS van Friesland. Schreef o.m. Binnendiken en slieperdiken yn Fryslan( met G.L.Walther; 2 dln., 1954) en De dijken in Friesland, alsmede hun beheer en onderhoud tot circa 1500 (1958). Volgde G.L.Walther op als HID van PWS van Friesland.
Meer info via: