Jan Herman Riemersma

(1860 - 1942)


(Menaldum 10 dec. 1860 - Giekerk 1 aug. 1942), onderwijzer. Werkte vele jaren als onderwijzer en schoolhoofd in Giekerk. Was zeer verdienstelijk op maatschappelijk gebied en had grote belangstelling voor Frieslands verleden. Schreef een aantal artikelen w.o. De terpen in Nederland (1892), De landaanwinning in de Friesche Wadden en de verbinding van Ameland met de Friesche wal (1901) en De Lauwerszee (1901).
Meer info via: