Jacobus Wilhelmus Regt

(1818 - 1873)


(Amsterdam 31 jan. 1818 - Waddinxveen 21 sep. 1873), onderwijzer, regionaal historicus. Was onderwijzer te Groote Lind, later schoolhoofd in Waddinxveen. Schreef enkele schoolboeken en over regionale historische geografie zoals: Geschied- en aardrijkskundige beschrijving van den Zwijndrechtschen Waard, den Rieder Waard en het Land van Putten over de Maas (1848) en Geschied- en aardrijkskundige beschrijving van den Hoekschen Waard (1849).