Jacob Egbert Prins

(1925 - 2010)


(Culemborg 31 mei 1925 - Delft 25 jan. 2010), ingenieur. Werkte, na in 1953 te zijn afgestudeerd aan de TH in Delft, in verschillende functies bij het WL in Delft, van 1971 tot 1987 als algemeen directeur. Was nauw betrokken bij de onderzoekingen voor de Deltawerken en was van 1980 tot 1990 secretaris van de IAHR. Schreef onder meer: The tide goes out (met P.Ph. Jansen, P.H. van der Weele en Evert Werkman; 1972).