Evert Priester

(1869 - 1955)


Evert (Deventer 17 jan. 1869 - Gorssel 19 mei 1955), waterschapsambtenaar. Was secretaris van de Raad van Arbeid te Sneek en van 1907 tot 1935 secretaris van het zeewerend waterschap aldaar. Schreef Beknopte geschiedenis van Wymbritseradeel cum annexis Contributie Zeedijken (1915).