Obe Postma

(1868 - 1963)


Obe (Cornwerd 29 mrt. 1868 - Leeuwarden 27 juni 1963; begraven te Cornwerd), leraar, dichter, regionaal historicus. Studeerde wis- en natuurkunde in Amsterdam en promoveerde in 1895 op een zuiver fysisch onderwerp. Was tot zijn pensionering leraar te Groningen. Debuteerde als dichter pas in 1918; wordt thans als de belangrijkste 20e-eeuwse Friese dichter beschouwd. Verrichtte onderzoek naar - en publiceerde over de oorsprong en betekenis van Friese plaats- en waternamen. Schreef vele artikelen op landbouwhistorisch en historisch-geografisch gebied zoals: Verdronken plaatsen aan de westkust van Friesland (1925).
Meer info via:

Illustratiebron: Wikimedia Commons - Fan Tresoar. Fotograaf: A. S. Weinberg, Grins. Foar WO II)