Cornelis Postma

(1921 - 2007)


(Leiden 9 april 1921 - Delft 14 mrt. 2007), archivaris. Begon zijn loopbaan als archiefmedewerker bij het ARA in Den Haag, waarna hij in 1953 gemeentearchivaris van Vlaardingen werd. Van 1964 tot 1968 was hij gemeentearchivaris van Zierikzee, tevens conservator van het gemeentemuseum. Daarna was hij tot zijn pensionering als chartermeester verbonden aan het archief van het Hoogheemraadschap van Delfland te Delft. In de periode van 1946-1994 schreef hij diverse boeken en tijdschriften, waarvan we noemen: Holland in vroeger tijd (5 dln.; 1962-1965), Nicolaas Kruikius en zijn werk (1977) en Het Hoogheemraadschap van Delfland in de Middeleeuwen, 1289-1589 (1989).