Gerrit Plantema

(1914 - 1990)


(Bandung NOI 1 juli 1914 - Rotterdam 12 mei 1990), ingenieur. Studeerde in 1940 af als civiel ingenieur aan de TH in Delft en was daar tot 1946 werkzaam als wetenschappelijk medewerker. Was sindsdien werkzaam bij GW van Rotterdam, eerst als chef van de onderafdeling Grondmechanica, sinds 1951 van de afdeling Waterbouwkunde, sinds 1958 van de afdeling Tunnelbouw, waar hij een belangrijk pleitbezorger was voor de bouw van de Metrotunnel. In 1968 werd hij adjunct directeur en van 1969 tot 1979 was hij directeur van GW Rotterdam. Van zijn publicaties noemen we: De Metro van Rotterdam (1968) en, als voorzitter van de Begeleidingscommissie Voorstudie Plan Lievense: Windenergie en waterkracht (1982).