Jhr. Jacob Reinoud Theodoor Ortt

(1817 - 1887)


(Amsterdam 30 nov. 1817 - Den Haag 16 juni 1887), ingenieur. Was, na zijn studie aan de MA in Breda, werkzaam bij de waterstaat met verschillende standplaatsen. Van hem kwam het plan tot ontruiming van Schokland; aan hem werd ook de uitvoering ervan opgedragen. Door zijn buitengewone staat van dienst werd hij hoofdinspecteur van de waterstaat. Schreef o.m. Eenige waarnemingen en opmerkingen over het opwaaien van water(1872)