Hendrik Tjard Obreen

(1905 - 1992)


(Heemstede 6 nov. 1905 - Den Bosch 20 dec. 1992), jurist, archivaris. Was van 1932 tot 1950 advocaat en procureur te Nijmegen en Leiden, daarna provinciaal inspecteur van de archieven in Friesland. Inventariseerde diverse archieven. Promoveerde in 1956 te Leiden op Dijkplicht en waterschappen aan Frieslands westkust. Schreef voorts: Westergo's IJsselmeerdijken (met M.P.van Buijtenen; 1956) en Makkum en de westkust van Friesland (1965)
Meer info via:

Illustratiebron: Tresoar: deputearre Pieter van der Mark oerlanget de Dr. Joast Halbertsmapriis 1970 oer oan Hendrik Tjaard Obreen, mefrou Obreen sjocht ta. Maker: Witteveen, Johan J.L. 9-10-1979